Therapie

Ik hanteer de grondprincipes van de holistiche kindertherapie, d.w.z. dat ik klachten of symptomen vanuit meerdere invalshoeken tegelijk benader. In elke sessie komen emotionele, sociale, mentale, lichamelijke en gedragsmatige aspecten aan bod.

Ik maak hoofdzakelijk gebruik van speltherapie, d.w.z. dat we ingewikkelde problemen of vastgelopen situaties op speelse manieren benaderen. Denk bijv. aan samen een verhaal maken, rollenspel, tekenen, bewegingsspel, collages, fantasiespel, e.d. Al doende wordt duidelijk 'wat er speelt'. Tussendoor bespreken we wat we zien en ervaren. In de therapie opgedane inzichten 'spelen door' in het dagelijks leven.

Voor jongeren boven de 12 jaar pas ik de werkvormen uiteraard aan. Zij hebben vaak meer behoefte aan inzicht in het ontstaan en verloop van bepaalde problemen en het (h)erkennen van hun eigen rol en mogelijkheden.

De therapie bestaat uit een wekelijkse sessie van een uur met het kind of de jongere. Tussendoor vinden regelmatig oudergesprekken plaats. Soms kiezen we na verloop van tijd samen voor een gezinsgesprek. Soms komt een ouder samen met het kind.

Ouderbegeleiding is een belangrijk bestanddeel van de therapie. Problemen van uw kind raken u immers ook in uw ouderschap. De vorm en intensiteit bepalen wij in onderling overleg, maar minimaal volgt er na 5/6 sessies een gesprek met u als ouder/opvoeder.